Wspieramy naszych Klientów wyznaczając wspólnie ambitne cele i strategie ich osiągania. Poprzez zastosowanie sprawdzonych metod pracy grupowej tworzymy nowe rozwiązania, wykorzystując potencjał wewnętrzny naszych klientów.

 

Doradztwo strategiczne

Pracujemy z wykorzystaniem sprawdzonych modeli biznesowych. Wspólnie z Klientem przechodzimy przez proces budowania lub redefiniowania strategii firmy. Analizujemy otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Definiujemy cele w różnych horyzontach czasowych dla poszczególnych obszarów biznesowych. Przygotowujemy plany działania dla poszczególnych komórek organizacji.

 

Doradztwo w zakresie polityki handlowej.

Przeprowadzamy audyt polityki handlowej w ustalonym z Klientem zakresie. Opracowujemy analizy rynku i potencjału sprzedażowego służb handlowych. Sprawdzamy procedury i funkcjonujące rozwiązania. Przeprowadzamy pogłębioną  analizę i rekomendujemy zmiany w wybranych obszarach. Wspieramy procesy rozwojowe zespołów sprzedażowych poprzez przygotowanie programów szkoleniowych i coachingowych (więcej w Ofercie - Coaching Szkolenia).

 

Uważamy, że tylko firmy posiadające jasno zdefiniowaną strategię i plany jej realizacji odnoszą w dzisiejszych czasach trwały sukces.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Kontakt telefoniczny i mailowy:

 

tel. 606 787 001

e-mail: mars3c@mars3c.pl

Adres do korespondencji              

 

95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI       

ul. Ptasia 9A, Antoniew                        

Mars3C social media.
Mars3C social media.
Szkolenia i doradztwo Łódź. Mars3C